HORMONKURSUS

Et lille kursus til dig, der overvejer en hormontest for at være på forkant med dit helbred og din alderdoms udvikling.

- Skrevet af Anders Høj


 

En definition

Hormoner kommer af det græske ord hormaein, der betyder sætte i bevægelse.

Hormoner er stoffer, der dannes af specielle organer eller væv i kroppen, i levende mennesker og dyr.

og som ad blod- eller lymfevejen føres over i kredsløbet.

De anvendes hyppigst som kommunikations stoffer til regulering af normale funktioner
Klinikkens hormon analyser består i udgangspunktet af 3 forskellige hormon testpaneler.


Female/Male Profile III:  Steroide hormoner (omtales senere)

Et grundpanel, der anbefales alle.

Der måles:

Progesteron

DHEA

Østrogen (estradiol)

Testosteron

Kortisol 4 gange i døgnet

Complete Thyroid Profile:  Skjoldbruskkirtlens stofskifte hormoner

En profil der ofte anbefales første gang, man testes - og som din egen læge kan udføre.

Fra amerikanske lægerapporter fremgår det, at 40 % af alle amerikanere har en symptomgivende underfunktion af skjoldbruskkirtlen – især livsstils og alders relateret. 

Når de besøger deres læge med disse svagheder, bliver de overset hos 90 % af patienterne - for der er jo reelt ikke tale om sygdom! (Omtales senere).

Der måles

TSH

TPO

Frit T3

Frit T4

 

Somatomedin C:  Væksthormon aktiviteten (omtales senere)

Vigtig for mennesker, der føler sig for trætte og ”gamle” eller hvor gnisten ligesom er borte.

Amerikanske medicinske referencer og praksis viser, at hvis dette hormon falder for hurtigt

i forhold til alderen, så vil vitaliteten og aldringen, kropsligt som mentalt, også for hurtigt gå samme vej.

Regenerations evnen vil også aftage kraftigt (Omtales senere).

Der måles

IGF
Hvordan er proceduren fra, at jeg beslutter mig for en analyse, til jeg kan starte behandlingen?

 

1.     

Du rekvirerer et analyse kit via klinikkens reception.

Det er en lille æske fra ZRT laboratoriet med alt nødvendigt prøvemateriale og instruktion med tekst og billeder samt udfyldt rekvisition og returkuvert

     

2.

Du tager dine prøver derhjemme. Laboratoriet skal bruge mundvand i nogle specialglas og ved stofskifte analyser bloddråber på nogle strips af trækpapir 3.     

Derefter sender du materialet til klinikken, som en gang ugentligt sender til USA med kurér.


3.     

Efter 2-3 uger får du et opkald fra klinikkens sekretær, som tilbyder dig en konsultation. 


Tolkningen af de mange tal kræver specialviden og erfaring samt adgang til et fagligt nedværk.

Vigtig bemærkning:

Hvis det viser sig, at du mangler hormoner, er det langt fra altid, at de skal tilføres.

Men hvis det er nødvendigt at ændre på dine hormoner eller tilføre andre, anbefales hvor det er muligt bio-identiske hormoner i små naturlige doser og ikke syntetiske hormoner.  Hvorfor i det hele taget screene sine hormoner?


1.  Fordi hormoner er meget mere end testosteron og østrogen.

Vi har også en lang række andre hormoner, som er afgørende kontrol- og styremolekyler

for

·         koppens funktioner

·         kroppens vitalitet

·         kroppens evne til at regenerere eller gøre sig rask

·         mentale funktioner

·         anti-aging, som er at udskyde alderdoms svækkelser2.  Fordi hormoner fungerer som et omstillingsbord mellem sind og krop:

ligesom en driver forbinder computeren med en printer.

Med forkerte driver hormoner reagerer personen anderledes end han selv forventede.

At tage sig sammen er en mental proces, der først aktiverer hormonerne, før de slår igennem i kroppen.

Vi har de overordnede hormoner - de steroide hormoner - som sætter dagsordenen -

og vi har neurohormonerne (neuritransmitterne) der er budbringere af detaljerne

(læs om OAT testen)

Hormoner styrer derefter fysiologisk aktivitet afhængig af hormon niveauet

Hvis de steroide hormoner er lave, kan man eller kroppen ikke rigtigt komme i gang eller man kører for voldsomt og lidt ude af kontrol.

 


3.  Fordi hormon koncentrationen falder med alderen.

Allerede fra 40’erne begynder flere alderdoms tegn at vise sig,

og det kan gå rigtigt hurtigt fra 50’erne.

Meget af dette kan man modvirke med viden og indsigt i hormonernes verden.

Det er meget vigtigt for Anti-aging medicin.4.  Fordi ubalance mellem forskellige hormoners værdier er potentielt farlige.

Hvis koncentrationen af et hormon er for høj i forhold til et andet, er der basis for,

at alvorlige helbredsmæssige tilstande kan udvikle sig.


Et eksempel:

Østrogener er farlige, hvis de ikke er i balance med progesteron.

Der kalder man for en østrogen dominans, og det tages meget seriøst i USA.

Kun få læger herhjemme overses denne faktor i forbindelse med knogleskørhed,

cystedannelse og uønskede celleaktiviteter.


Hvorfor ikke bare lade din faste læge måle disse hormoner?

På dette specielle område er den officielle danske lægepraksis ikke helt opdateret.

Der er ikke erfaring i forebyggende og anti-aging hormon regulering

Der er ikke rutinemæssig tilgang til danske lægelaboratorier med opdaterede hormonelle

     analyse rutiner og normalområder

Der er ikke uddannelse, klinisk erfaring og dokumentation til den efterfølgende håndtering af analysesvarene

Der er ikke fornuftige priser til generel screening

Din læge vil altså typisk afvise dig.

Derfor må vi indtil videre at sende dine prøver til USA.

Jeg har gennem årene brugt flere forskellige laboratorier,

men foretrækker ZRT Laboratory i Oregon

 

Hvilken kvalitetsgaranti kan ZRT Laboratory tilbyde dig?

ZRT Laboratory, er godkendt af FDA og de lokale helse myndigheder med hensyn til

       faciliteter, testprocedurer og reproducerbarhed.

ZRT er også valgt som dit medicinske hormon laboratorium for dig, fordi 

       der er fuld dokumentation i form af internationale medicinske og offentliggjorte referencer

·       

ZRT har mere end 10 års statistik over udførte analyser

·       

ZRT efteruddanner løbende deres medicinske kunder på høj fagligt niveau

       Vi behøver altså ikke at diskutere troværdigheden af deres resultater,

       men kun hvordan vi skal tolke dem.

 


Hvad er egentlig steroide hormoner, som vi måler i hormon panel III?

Steroide hormoner en fællesbetegnelse for de hormoner, der er dannet ud fra kolesterol.

eller sagt med andre ord, så er HDL kolesterol (=det gode kolesterol) modermolekylet til alle steroide hormoner.

Har man for lavt HDL kolesterol går det ud over hormonproduktionen.

Det er netop en af bivirkningerne ved kolesterol nedsættende medicin.

Nogle af kroppens celler kan hæfte ekstra atomgrupper på HDL kolesterolet og man har nu et hormon.

Dette hormon kan tilføjes yderligere atomgrupper, og man har et nyt hormon.

Igen kan dette hormon blive til et nyt hormon ved at tilføje yderligere atomer.

Hormoner bliver altså ikke bygget forfra i kroppens forskellige kirtler.

Bestående hormoner bliver udbygget til andre typer hormoner.

Med andre ord: 

Hvis man har en for lille mængde af et hormon, kan det skyldes, at det forrige hormon i rækken, eller det forrige hormon igen, er for lavt.

Måske er det dem, der skal behandles?

Skelettet til alle steroide hormoner er altså det oprindelige kolesterol fra leveren (HDL-kolesterol)

og udviklingsrækken er følgende (beskrives senere):

Kolesterol bliver til

Pregnenolon, der bliver til

Progesteron eller DHEA, der bliver til

Testosteron samt Østrogen samt Kortisol (i individuelle mængder).

Så pas på, at dit kolesterol ikke bliver for lavt, hvis du ønsker at være sund og vital!Hvorfor måles steroide hormoner i mundvand - og ikke på lægens vanlige måde i serum?

Steroide hormoner er i udgangspunktet HDL kolesterol, der er udbygget mere eller mindre, men er stadig er en olie.

Altså er alle hormonaflæggerne af kolesterol'et fedtopløselige og ikke vandopløselige stoffer.

Olie/felt kan ikke opløses i vand.

Blod har karakter af vand.

Konklusion:

a.        Naturlige (fedtopløselige) hormoner blandes ikke særligt godt op i det vandige serum.

b.       Syntetiske (vandopløselige) hormoner blandes uden problemer op i det vandige serum.

Derfor giver lægens bestemmelser af steroide hormoner (=olie) i serum (=vand) ret upræcise måleresultater i forhold til, hvad der reelt er i blodet og hvad der reelt sker i kroppen.


Resultaterne varierer oven i købet med andre fysiologiske forhold, som lægen sjældent tager i betragtning.

Selve den tekniske måling er såmænd stabil nok.

Og målingen er også tilstrækkelig til det formål, som lægen har defineret.

Han er interesseret i, om patienten har afvigende høje eller afvigende lave værdier, om patienten er gravid eller er kommet i overgangsalder.

Vi har desuden meget fokus på,

·         om analyseresultatet ligger højt eller lavt inden for normalområdet

·         om der er balance mellem de enkelte hormoner


En god balance er afgørende for, om du ved egen kraft kan bygge dig selv op igen og vedligeholde din sundhed.

Uden denne viden og kontrol vil hormoner altid være potentielt at anvende.

At læger så stort set kun anvender kopi hormoner eller uoriginale hormoner med mange ret alvorlige bivirkninger, gør ikke hans arbejde med hormoner lettere.

Bivirkninger ved de naturlige hormoner kendes kun, hvis man doserer, så der opstår ubalancer hormonerne imellem.

Dermed ved du, hvorfor måler vi i mundvand:

En olieplet på bordet fjernes let med mundvand – og bestemt ikke med postevand.

Mundvand opløser fuldt ud steoride hormoner og fortæller umiddelbart, hvad du har til rådighed i kroppen.

Denne metode syners at være fremtidens screenings standard for steroider hormoner, selv om de traditionelle serumbaserede målinger har berettigelse i andre sammenhænge.

 


Generelt om hormon tilskud 

Hvis situationen kræver hormon tilskud, arbejder vi helt efter den amerikanske Anti Aging Kodex, som siger:

   

Brug altid bioidentiske = originale hormoner - og aldrig syntetiske produkter, der ligner.

De kropsoriginale steroide hormoner er altid i olie form, enten som creme eller i sprøjteform – aldrig i pille form.

       

Brug aldrig højere dagsdosis end den maksimale mængde, du selv kunne producere i din aldersgruppe.

Det kalder man en fysiologisk dosering.

Er du over 40 år, følger vi den amerikanske regel, at så kan du øge dagsdosis svarende til den normale hormon produktion for en 40 årig.

Kontrolmålinger i mundvand må aldrig vise højere koncentrationer end svarende til 40 år, hvis du er over 40 år.

Alle hormoner, også de naturlige i en vis styrke,skal være lægeordineret.

Efter en behandlingsperiode må du acceptere en kontrolmåling af det opnåede resultat, for at få fornyet sin recept.Beskrivelse af de enkelte hormoner 


Pregnenolon

er første led i omdannelse af kolesterolet.

Pregnenolon ligner HDL så meget, at man stadig diskuterer i fagkredse, om det bare er en variant af kolesterol eller om der er det første hormon i rækken af steroide hormoner.

Pregnenolon er bl.a. kendt for at øge hukommelsen, koordinations- og kombinationsevnen markant.

Molekylet er af flere forskere direkte betegnet som huskemolekylet.

Kroppens højeste koncentration findes i hjernen.

Forskere har konstateret, at personer med et lavt stofskifte ofte udvikler en mangel på Pregnenolon.

Disse mennesker vinder meget på energi og hukommelses kontoen ved at øge pregnenolon niveauet

Pregnenolon er også modermolekylet for det næste hormon i rækken – og dermed råstoffet for alle kønshormoner

Så hvis kroppen har et lavt HDL kolesterol niveau på grund af alderdom, sygdom eller brugen af kolesterolsænkende medicin som statiner, kan man med et tilskud alligevel bygge de efterfølgende meget vitaliserende hormoner.

Eller risikerer man stille og roligt at føle sig træt, gammel og tiltagsløs, både mentalt og i ægtesengen.

Det er meget vigtigt at holde øje med sin HDL kolesterol status, der helst må ligge højt i normal området.

 

 

Progesteron

er næste hormon i rækken og er et af kroppens mest vitaliserende hormoner.

Progesteron er et navn, der alene er forbeholdt det originale hormon, der slet ikke ligner den syntetiske variant.

Desværre har læger for vane ukorrekt at kalde de syntetiske varianter (progestin og progesteron-acetat) for progesteron. Det skaber en del forvirring.

Da de syntetiske varianter har adskillige og alvorlige bivirkninger, vil din læge altid være på vagt, hvis han hører, at du anvender progesteron.

Det originale progesteron har ingen kendte bivirkninger, medmindre det går i ubalance i forhold til de øvrige steorider.

Progesteron er styrehormonet for menstruationens regelmæssighed og graden af besvær undervejs. 

Det er en forudsætning for at en befrugtning bliver til et levedygtigt foster og om man kan gennemføre en graviditet.

Hormonet er så vitaliserende, at det har fået status som kroppens stærkt humørgivende og antidepressive hormon.

Det er lysthormonet og energihormonet, som kan bringe et hensygnende sexliv tilbage, selv langt op i alderen og for begge køn.

Progesteron er en nøglefaktor i processen at bygge kalk ind i knoglerne ved at stimulere en knoglecelle, osteoblasten, til at arbejde igen.  Altså en vigtig faktor i forebyggelse af knogleskørhed. Og progesteron niveauet falder meget fra omkring menopausen, når der ikke er flere æg.

Forskere siger, at den højeste koncentration af progesteron findes i hjernen (som jo er et meget fedtholdigt organ) og dermed også er kommunikations- og kreativitetshormonet.

Progesteron er lige så nødvendigt for manden – ellers falder hans testosteron, som er næste hormon i rækken.

Progesteron niveauet påvirker manden prostata positivt.

Progesteron anses for et meget vigtigt anti-aging hormon.

Lang den største del af Progesteron produceres hos kvinden kun fra ægløsningen og frem til få dage før menstruationen, hvor niveauet er på sit højeste, og kvindens generelle præstation i månedscyklen er på sit højeste.

Fabriksanlægget for progesteron er det gule legeme.

Det dannes ved ægløsningen, er efter 12 dage brugt op for denne periode.

Men kroppen havde det så fint med det store forbrug af progesteron, at forbruget fortsætter.

Derfor styrtdykker progesteron beholdningen og mange oplever en række progesteron mangel symptomer, der under et kaldes PMS.

Det vigtigste symptom er en større eller mindre kampe, også i livmoderen, så den tømmer sig, og menstruationen starter.


Når kvinden ikke har flere æg tilbage og derfor går i overgangalder (menopause), dannes der kun få % progesteron i kroppen.

Alle de ændringer i kroppen og psyken, der indtræder efter menopausen, kan mildnes væsentligt med tilførsel af progesteron som hud creme.

Hvis man er sat i hormonbehandling med et vanligt ’progesteron’ præparat, og ZRT laboratoriet ikke kan registrere noget progesteron i prøven, har man fået en syntetisk og potentiel farlig medicin, der efterligner der originale molekylet, som kroppen kender så godt – men som laboratorie metoden ikke kan identificere som progesteron.


Man kunne i den situation overveje yderligere at tage naturligt progesteron, der har vist sig at modvirke bivirkningerne ved den syntetiske.

 

 

DHEA

Hvis kroppen ikke kan danne tilstrækkeligt progesteron – og dermed heller ikke kan danne nok testosteron og østrogen, fremtræder man lidt slap, træg, uinspireret og lidt kønsløs.

Hormonet falder meget med alderen.  Ved 60 års alderen er man nede på 1/10.

De laveste værdier finder dog man hos kronisk syge patienter med lav immunitet, lavt stofskifte, kronisk træthed, betændelses baserede sygdomme i led og tarm og autoimmune sygdomme.

Redningen er, at kroppen øger produktionen af DHEA, der er et parallel hormon til progesteron, men ikke har alle dets gode effekter.


Det kendes som ’body-builder hormonet’ eller som ’anabolsk steroid’, da det fremmer de maskuline træk og råstyrke – også hos kvinder.

DHEA kan nemlig videreudbygges til testosteron og østrogen.

Men uheldigvis sker det i ligelige mængder hos mand og kvinde.

Og det er ikke optimalt, da mænd har det bedst med mest testosteron og kvinder har det bedst med mest østrogen.

Hvis de to hormoner derimod bygges ud fra progesteron, får kvinden mest østrogen og manden mest testosteron som kroppen trives bedst med.

DHEA bliver typisk højt fra 50’ - 60’erne hos begge køn og i forhold til progesteron som falder i samme periode.

Denne relative ubalance er medansvarlig for kvindens maskulinisering og mandens feminisering: Begge køn minder mere og mere om hinanden og begge bliver lidt for 'grå':  hårkvaliteten, huden, stemmen, kroppens holdning, vitaliteten o.l.

 


Østrogen og Testosteron

Man kan forstå mange tendenser i kroppens måde at reagere på, hvis man kender hormon profilen - og især med hensyn testosteron og østrogen, som næppe kræver særlig præsentation.

Jeg må blot fremhæve noget, som læger stort set endnu ikke beskæftiger sig med:

Det er helt afgørende for ens velfærd, kommunikationsevne og overskud,

·         at kvinden ikke har for lidt testosteron

·         at manden ikke har for lidt østrogen

Der er fuld medicinsk dokumentation for, at eks. testosteron til kvinder i fysiologiske doser

(den daglige normale produktion) kan udvirke mirakler i hendes liv med hensyn til selvværd, energi, mentalt overskud, libido (sexlyst), kropssammensætning fedt / muskler.

Oprettes balancen vil de fremtræde meget yngre og have overskud svarende til deres nye udseende.

Det er især påfaldende hos midaldrende kvinder, men ikke begrænset til dem.

Så hvorfor ikke arbejde frem mod en hormon balance der er lidt yngre end den faktiske alder, når alderdoms tegnene begynder at vise sig?

De de yngre år havde man typisk et bedre helbred.

Men der er mange etiske spørgsmål omkring dette, så find dig en anti-aging lægeklinik.

Forudsætningen for denne effekt er en ansvarlig måling af alle de basale hormoner og ikke bare en ’måling af testosteron eller hos lægen’ via en blodprøve.  De vil oftest være ’normale og svarende til alderen.

Jeg må fremhæve at begge hormoner, testosteroner og østrogenet ikke har dokumenterede bivirkninger, hvis de ikke er syntetiske og tilføres udefra som bio identiske hormoner,

og de er i balance med de øvrige hormoner

Bemærk lige, at marihuana er et virksomt østrogen.Cortisol

Dette binyrebark hormon indgår i en række beskyttelses- og reparations processer.

Kroppen har et særligt stort forbrug i forbindelse med

-          Ekstrem sport inkl. ballet og mange fitness aktiviteter

-          Allergi

-          Betændelser

-          Inflammationer

-          Stress o.m.a

80% af kroppens binyrebark hormoner er omdannet progesteron!

Et overforbruget’ af cortisol skaber let en progesteron mangel - sær hvis der yderligere ikke er råstoffer til progesteron produktionen, der kommer fra kolesterol eller pregnenolon.


Hvis kortisol behovet dræner al progesteron, hvordan får kroppen så produceret nok testosteron eller østrogen?

Nu skal denne lille artikel ikke beskæftige sig med sygdomme som:

-          udmattelsessyndromer

-          psykiske problemer

-          mentale kapacitets problemer

-          manglende helbredelses kapacitet

-          Manglende vitalitet

-          barnløshed.

Men alle afhængige af de steroide hormoner

Der er rigtigt mange gode grunde til at lade sig screene for sine hormoner for få dem bragt i balance.

Mit medicinske netværk er ikke i tvivl om, at dette er afgørende for sundheden.

 


Skjoldbruskkirtlens hormoner

I anti-aging medicin beskæftiger sig med at holde kroppen i bedst mulig form længst muligt.

Så bliver man logisk nok ikke så let syg, og dermed lever man sikkert et længere og får en bedre livskvalitet.

Men det kræver omdrejninger i stofskiftet, også kaldt metabolismen.


Skjoldbruskkirtlen har fået en meget høj prioritet i anti-aging medicinen.

Dels falder niveauet med alderen – og dels indtræder en ineffektivitet af andre årsager, der også følger alderen.

Så for at du billedligt talt selv kan bestemme speederens bevægelser i den krops motor, anbefales en screening

af 3 vanlige stofskifte tal sammen med nogle kliniske registreringer, der ikke kræver eksternt laboratorium.

Med et langsomt stofskifte kommer man ikke rigtigt i gang.

En kendt amerikansk studie fandt forbløffende mange mennesker med et lavere stofskifte end forventet, forstået på den måde, at de har opnåede en væsentligt bedre livskvalitet, da stofskiftet blev hævet. Men de var ikke syge.

Det gjaldt først og fremmest ældre mennesker.:

40 % havde et for lavt stofskifte som primær årsag til deres uforklarlige symptomer.

90 % af disse patienter blev fejldiagnosticeret af deres læge og der var heller ingen effekt af hans behandlingsoplæg.

Vi taler om følgende symptomer (ganske få har alle på gang)

·         Kan ikke gå ned i vægt

·         Føler livet går i slow motion

·         Energien på 0-punktet, må altid tage sig sammen

·         Fordøjelses problemer

·         Følelsen at være ældre end alderen

·         Ingen sex lyst

·         Dårlig søvn

·         Dårlig hukommelse

·         Muskel kramper

·         Har altid infektioner

·         Hår, negle og hud virker gammel

·         Følelsen af at være halv død

 

Eksempler på bastante forskningsresultater

Et for lavt stofskifte kan være årsag til for høj kolesterol problemer (gammel og næsten glemt viden)

Så hvorfor anvende farlige mediciner mod kolesterol, før man har afprøvet stofskifte teorien.

Måske er det høje kolesterol bare en konsekvens.

Forskningen bekræfter dette forhold.

Binyrebark hormonet DHEA vil i for små koncentrationer medføre et lavere stofskifte.

(gammel og næsten glemt viden)

Så hvorfor ikke undersøge dette forhold før man starter en livslang medicinsk behandling af en konsekvens, der jo grundlæggende ikke helbreder?

Det er vigtigt at bemærke, at stofskiftemålingerne i disse situationer sjældent er så lave, at  læge vil betegne dem som for lave.  Man er jo ikke syg.

Men hvorfor få den laveste karakter i klassen, når du let kan få den højeste og have det virkelig godt med det.

Med et lidt lavt stofskifte reagerer du trægt på alt – også behandlinger – ligesom vedligeholdelsesgraden er ringe, når ”speederen har sat sig fast i langsom tomgang”.

Jeg anbefaler derfor meget stærkt, at stofskiftet indgår i din første hormon screening.

 


Vækst hormonet HGH og aktivitets markøren IGF-1

En analyse af væksthormoner fortæller, om din krops præstations- og regenerations evner fungerer optimalt eller om din krop ældes eller degenererer for hurtigt.

I Danmark er det ulovligt for læger at bruge HGH, Human Growth Hormone, medmindre man som speciallæge behandler dværgvækst fra en specialafdeling på et hospital.

En bestemmelse fra 30’erne.

I USA , i Belgien og i Sverige kan enhver læge nu lovligt udskrive HGH til personer der har en lav egenproduktion og som har tilsvarende symptomer uden at være egentlig syg.

Reconvalescenter og ældre mennesker er typiske klienter.

Klinikken nøjes med at stimulere kroppen til selv at bygge væksthormoner.

HGH tilskud kan give store og varige bivirkninger ved misbrug eller forkert brug.

Men brugt i overensstemmelse med medicinske anbefalinger (lav produktion og tilsvarende symptomer er det dokumenteret, at der ikke er bivirkninger ved HGH.

Tvært imod er der forrygende positive og gavnlige effekter (se senere):

Læs lige hvad den officielle norske medicinfortegnelse bl.a. siger (afskrift):

”Plasma- og ekstracellulærvolum økes ved HGH behandling. HGH induserer natrium-, kalium, og fosforretensjon.

(Anders: Fyldigere hud og færre rynker)

Omsetningen af bensubstans stimuleres.  Langvarig behandling av pasienter med veksthormonmangel med osteopeni git økt benmineralsubstans og bentetthet ved kroppens vektbærende punkter.

Muskelstyrke og fysisk kapasitet forbedres efter langvarig behandling med HGH.

Øker også hjertets minuttvolum uden at mekanismerne er klarlagt. En reduktion i den perifere vaskulære motstand kan muligens bidra til dette.

HGH forbedrer energi, vitalitet og hukommelsesfunksjoner og påvirker balansen av hjernens transmittersubstanser.”

 

Da det er dokumenteret, at niveauet af HGH hænger nøje sammen med aldringen’s hastighed, er der selvfølgelig stor interesse i at holde dette hormon i en passende størrelse.

HGH er derfor et afgørende element i Anti Aging Medicine, der praktiseres lovligt og veldokumenteret i USA samt i Belgien.

 

Ved at hæve væksthormon niveauet i kroppen, kan man altså opnå helbredelses grader af ellers uhelbredelige sygdomme.


Jeg har to vigtige bemærkninger:

Man kan hæve kroppens niveau af HGH uden at tilfører det medicinsk.

HGH er kroppens eneste hormon, der kan stimuleres op uanset alderen.

Det er svært at finde det rigtige tidspunkt at måle HGH på.

HGH udskilles over et kvarters tid nogle gange i døgnet, og det forsvinder hurtigt igen.

Det er derfor næsten umuligt at finde præcis, hvornår man skal være klar med sprøjten.

Når man alligevel måler HGH, er det for at spotte evt. misbrugere, der anvender så meget HGH, at det generelle niveau er forhøjet.

Vi måler på klinikken derfor konsekvensen af HGH i kroppen.

Hormonet virker som en selvstarter, der aktiveres en gang imellem.

Når selvstarteren har været aktiveret, skulle motoren gerne køre.  Det ser vi på omdrejningstælleren.

Vi har en tilsvarende omdrejningstæller i kroppen, og den hedder IGF-1.

Det er altså via IGF-1 vi ser om dit HGH niveau svarer til din alder, eller din biologiske alder er for høj i forhold til din dåbsattest. 

Din HGH må helst svare til en person yngre end din alder, for så vil du bære din alder, din vitalitet og generelle sundhed bedre end gennemsnittet.

Det er ikke smart for fremtiden, hvis man som 55 åring har HGH som en krop på 65.

 

Jeg slutter med citere resultaterne fra et berømt forsøg, der blev gennemført i USA i 1996 af de 2 forskere og læger fra Medical College of Wisconsin, Drs Chein & Terry.

De registrerede effekten af HGH på 202 helt almindelige og raske mænd mellem 40 og 74 år.

Forsøget er senere gentaget flere gange med samme chokerende resultat.

Og så var der født et nyt amerikansk lægespeciale: Anti Aging Medicin.

De 202 mænd fik et lille stik med HGH morgen og aften på samme måde, som når man tager insulin.

Det blev kontrolleret, at deres væksthormoner aldrig kom højere op end hvad der svarer til 40 år

De måtte ikke aktivt ændre deres livsstil, diæt og motions vaner.

Deres daglige dosis svarede til en normal egenproduktion i 40’erne

Før forsøget blev deres kroppe aldersbestemt.

Efter 6 måneder på HGH blev aldersbestemmelsen gentaget.

Resultatet var chokerende i lægeverdenen.

På 6 måneder var deltagerne i forsøget i gennemsnit blevet 12,3 år yngre!

Der opstod to nye ord for at beskrive de mest ekstreme reaktioner på behandlingen:

·         ”Hjerne transplantations effekt”

·         ”Lazerus effekt”

 

De konkrete tal fra undersøgelsen ser således ud:

 

Effects of Human Growth Hormone Administration (Low Dose-High Frequency) in 202 Patients.

Forbedring  muskler, fedt og fysisk udholdenhed:                                                                           

·         Muskelstyrke: +88 %

·         Muskelstørrelse: +81 %

·         Tab af kropsfedt: +72 %

·         Udholdenhed: +81 %


Forbedring af hud og hår

·         Hudens blødhed: +71 %

·         Hudens tykkelse: +68 %

·         Hudens elasticitet: +71%

·         Rynker: -61 %

·         Hår vækst:+38 %


Forbedring i regenerations evne

·         Opheling af gamle skavanker: +55 %

·         Opheling af andre skader: +61 %

·         Helbredelses kapacitet: +71 %

·         Ryggens fleksibilitet: +83 %

·         Modstandsdygtighed mod almindelige småskavanker: +73 %

 

Forbedringer i sexlivet

·         Seksuel potens og hyppighed: +75 %

·         Varighed af erektion: +62 %

·         Hyppighed af natlige toiletbesøg: -57 %

Energi, følelser og hukommelser

·         Energi niveauet: +84 %

·         Følelsesmæssig stabilitet: +67 %

·         Mental udadvendthed og sociale tiltag: +78 %

·         Hukommelsen: +62 %


HGH er et overordnet chef hormon for alle kroppens hormoner.

Senere undersøgelser har vist, at øgning af HGH øgede de andre hormoners koncentration,

hvis de var lave, og at HGH frem for alt øgede deres effektivitet.

Resultaterne blev i senere undersøgelser forbedret, når man i forvejen have bygget kroppen op til en optimal ernærings tilstand før forsøgets start.

Testen IGF-1 kan udføres som en sjælden specialundersøgelse på Rigshospitalet.

Men den er en rutinetest hos vor laboratoriepartner ZRT Laboratory.

Efterskrift

Alt kan overdrives.

Det gælder både spiritus og sukker, som det gælder hormoner.

Derfor behøver vi analyser og opdateret stabile data for at være ansvarlige.

 

 

            Anders Høj, august  2011Telefon åbningstider


(Mandag: lukket)


Tirsdag - Fredag:

10:00 til 12:00


14:00 til 16:00

Marielundvej 32 B, 1. sal   2730 Herlevreception@SOCe.dk(+45) 45 41 45 42