SPECIALER

Second Opinion Clinic’s mål er at genskabe en selvreparerende og velreguleret dynamisk krop, hvor mikrobiologien og biokemien er i balance.


Vore diagnoser er ikke, hvad patienten fejler, men årsagen til, at patienten fik sin diagnose.

Vi stiller årsags diagnosen via vore mangeårige kliniske erfaringer og løbende internationale uddannelser - og alt understøttes af vore egne samt eksterne kliniske laboratorie analyser - fra danske men også fra udenlandske lægelaboratorier.

Vi følger patienten til dørs ved løbende at måle kroppens fremgang i præstation.

Som resultat vil patienten atter mærke et kropsligt som mentalt overskud,

og kroppen skulle gerne begynde at helbrede sig selv!

Og så holder det, fordi vi har fået styr på årsagen.

Der er selvfølgelig begrænsninger i vor succes med rene kropsterapier.

Begrænsningerne kan f.eks. ligge i generne, i livsstilen eller i mentale problemstillinger,

som personen ikke altid kan ændre uden special kompetence..

Vore kliniske metoder kaldes under ét for "funktionel medicin" -

og for at kunne arbejde med den, har vi samlet nogle specielle værktøjer.


DRIED LAYER TEST

En nyere mikroskoperingsmetode, der blev udviklet til at vurdere kroppens fri radikal status, der er et udtryk for kroppens regenerations evne og villighed.

Men metoden antyder også sygdomspotentialer eller organ svagheder.

Testen anvendes udelukkende som en subjektiv screening og følges altid op af vanlige medicinske analyser.

Vi er ofte forbavset over at se, hvordan vi ofte skyder genvej til den egentlige sygdomsårsag


MØRKEFELTMIKROSKOPI

Vi iagttager her det levende blods strukturer og dynamik og ikke som ellers de farvede og dermed øde præparater.

Med denne teknik sætter vi kvaliteten over kvantiteten - hvad nytter det, at blodprøverne viser normale tal (kvantitet) når du langt fra har det godt (kvaliteten).

Vor kvalitative mikroskopi giver os mange væsentlige informationer og mulige forklaringer.

Patienten får noget visuelt at forholde sig til - og tilmed en spændende oplevelse!


FØDEVAREINTOLERANS

Via omfattende og præcise antistof bestemmelser i blod identificerer vort USA laboratorium

de fødevarer, der ikke færdigomsatte trænger gennem en for utæt tarmvæg og udløser en lang række forgiftningslignende symptomer ude i kroppen,hvorunder  immunsystemet provokeres med de konsekvenser det så har


ORGANIC ACID TEST

OAT analysen (Organic Acid Test) giver en helt ny mulighed for at forstå,

hvorfor visse kroppe er blokeret i sin selvhelbredelse,

og bliver afhængig af piller, der ikke engang helbreder.

Urin er et filtrat fra blodet!

Urinen indeholder altså affaldsstoffer eller udstødnings produkter (metabolitter)

i form af organiske syrer, der før cirkulerede rundt omkring kroppens celler og senere i blodet.

Urinsyrerne er et udtryk for, hvordan organernes celler arbejder: optager – bygger om – udskiller.


HORMON STATUS

Vidste du, at de steoride hormoner, der kan måles i blodet, kun er en lille del af de hormoner, der er tilgængelige for kroppen.

I USA har der længe eksisteret en laboratorie standard, hvor de oliebaserede steroide hormoner måles i olieopløsende mundvand, så man finder en koncentration, som svarer til de aktive hormoner, der er tilgængelige for kroppens celler.

Blod er 'vand', så man kan ikke opløse oliebaserede hormoner i blod.

Så med denne test får man yderligere information end blodprøver giver.


CANDIDA ALBICANS

"Vi behøver ikke at tro på Candida!" Alle har disse kulturer i sig - og i mange situationer er de en gavnlig reguleringsfaktor.

Samtidig giver candida testen indsigt i kroppens mikroflora status i øvrigt og de dermed forbundne lidelser.

Vi konstaterer med HIV test metoden, om du er "candida positiv" og dermed kan forvente at få ofte store helsegevinster ved en sanering af overvækst.

Ud over at teste 3 forskellige antistoffer forekomst candida elementer i blodet, kan vi også undersøge om du omdanner sukker til alkohol i blodet.


Telefon åbningstider


(Mandag: lukket)


Tirsdag - Fredag:

10:00 til 12:00


14:00 til 16:00

Marielundvej 32 B, 1. sal   2730 Herlevreception@SOCe.dk(+45) 45 41 45 42