MØRKEFELTMIKROSKOPI

Er en oprindelig og glemt teknik, der har fået renæssance, men endnu ikke accept af den konventionelle lægeverden.Er en oprindelig og glemt teknik, der har fået renæssance, men endnu ikke accept af den konventionelle lægeverden.

Vi iagttager her det levende blods strukturer og dynamik og ikke som ellers de farvede og dermed øde præparater.

Med denne teknik sætter vi kvaliteten over kvantiteten - hvad nytter det, at blodprøverne viser normale tal (kvantitet) når du langt fra har det godt (kvaliteten).

Vor kvalitative mikroskopi giver os mange væsentlige informationer og mulige forklaringer.

Patienten får noget visuelt at forholde sig til - og tilmed en spændende oplevelse!

Mørkefelt mikroskopi står dog aldrig alene,

Den er en screening, der følges op af objektive laboratorie analyserTelefon åbningstider


(Mandag: lukket)


Tirsdag - Fredag:

10:00 til 12:00


14:00 til 16:00

Marielundvej 32 B, 1. sal   2730 Herlevreception@SOCe.dk(+45) 45 41 45 42